Home / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist revidert: Juni 2021

Generell personvernerklæring

Hos Amedica AS er vi forpliktet til å beskytte din personlige informasjon. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke typer personlig informasjon Amedica AS kan samle inn; hvordan Amedica AS kan samle inn, bruke eller dele din personlige informasjon; trinn Amedica AS tar for å beskytte din personlige informasjon; og valg du får med hensyn til bruken av din personlige informasjon.

Denne kunngjøringen gjelder bare Amedica ASs nettsteder som lenker til denne kunngjøringen. Våre nettsteder kan også inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi støtter ikke og er ikke ansvarlige for innholdet på tredjeparts nettsteder eller ressurser, og vår personvernerklæring gjelder ikke noen nettsteder som ikke er tilknyttet Amedica AS, selv om du får tilgang til dem via en lenke på nettstedet vårt. Du bør lese personvernreglene til et tredjepartsnettsted før du gir informasjon.

I forbindelse med denne personvernerklæringen er «Personopplysninger» all informasjon som du kan identifiseres individuelt både direkte og indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Mindreårige

Dette nettstedet er ikke designet eller ment for bruk av barn under 16 år. Vi samler ikke bevisst noen personlige data på dette nettstedet fra noen under 16 år uten forutgående, verifiserbart samtykke fra en forelder eller foresatt. Slike foreldre eller foresatte kan ha rett til, på forespørsel, å se informasjonen gitt av barnet og kreve at den blir slettet. Videre bør alle mindreårige søke foreldrenes eller foresattens tillatelse før de bruker eller avslører personlige opplysninger på dette nettstedet eller nettressursen.

Identitet og kontaktdetaljer til den dataansvarlige

Personvernerklæringen vil være under norsk lov. Du kan kontakte den behandlingsansvarlige via post på Nils Juels gate 40a, 0257 Oslo, Norge eller e-post på post@amedica.no med spørsmål, forespørsler og henvendelser innenfor norsk lov.

Hvordan og hvorfor vi behandler personopplysningene dine

På dette nettstedet kan vi be om personopplysninger om deg. Eksempler på personopplysninger som vi kan samle inn som direkte identifiserer deg, inkluderer navn, kontaktinformasjon, e-postadresse og annen informasjon i kombinasjon med disse identifikatorene. Vi kan også samle inn visse personopplysninger som ikke direkte identifiserer deg ved navn, men som kan brukes til å identifisere at en bestemt datamaskin eller enhet har fått tilgang til nettstedet vårt.

Vi behandler dine personlige data på våre nettsteder av mange grunner, inkludert:

 

Flere steder på nettstedet vårt krever personopplysninger hvis du velger å bruke dem, inkludert undersøkelser, registrering og innholdsdelingsfunksjoner (dvs. linker «E-post til en venn»). Amedica AS og dets forretningspartnere (for eksempel tjenesteleverandører eller andre tredjeparter som tilbyr visse tjenester til Amedica AS) samler bare inn denne informasjonen om deg hvis du frivillig leverer den til oss. Vær oppmerksom på at visse funksjoner på dette nettstedet ikke er tilgjengelig for deg hvis du velger å ikke oppgi visse personopplysninger. Eventuelle personopplysninger du gir oss på våre nettsteder, vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Mer informasjon om våre behandlingsaktiviteter

Denne tabellen skisserer hver nettstedsrelatert behandlingsaktivitet mer detaljert og gir informasjon om kategoriene informasjon som samles inn for hver aktivitet, samt det juridiske grunnlaget for behandlingen for hver av disse aktivitetene, hvis og i den grad databehandlingen er underlagt GDPR .

Formål og kategorier av data Lovlig basis Sitering
Svare på forespørsler eller henvendelser.

Vi kan bruke informasjonen du gir oss til å ta nødvendige skritt for å svare på forespørselen din, for eksempel kan du sende inn en medisinsk informasjonsforespørsel, spørre om et produkt eller abonnere på en av våre adresselister. Avhengig av din forespørsel, kan vi samle inn kontaktinformasjonen din (som navn, postadresse, telefonnummer, stillingstittel), dine interesser og preferanser (for eksempel produkter eller interessegrupper) og all annen informasjon du gir oss.

Vi samler inn og behandler personopplysningene dine for disse formålene basert på vår legitime interesse for å svare på din forespørsel. Hvis du sendte inn sensitive personopplysninger som en del av din henvendelse, vil vi også basere slik behandling på ditt uttrykkelige samtykke. Hvis rapportering er nødvendig, kan vi behandle dataene dine for å overholde våre juridiske forpliktelser. Artikkel 6(1)(f) GDPR
Artikkel 6(1)(a) og 9(2)(a) av GDPR
Artikkel 6(1)(c) og Artikkel 9(2)(i) GDPR
Gjennomføring av transaksjoner. Noen deler av nettstedet vårt kan samle inn dine personopplysninger for å oppfylle tjenester du har bedt om og for å forstå dine interesser og preferanser. I disse tilfellene kan vi samle inn kontaktinformasjonen din samt en historikk over dine tidligere transaksjoner med oss (for eksempel ordrehistorikk, kundekontoinformasjon). Vi bruker denne informasjonen til å utføre avtalen med deg. Artikkel 6(1)(b)
Tilpasse opplevelsen din. Vi kan samle inn viss informasjon om deg, dine preferanser og hvordan du har samhandlet med oss tidligere for å forstå din interesse for våre produkter og tjenester slik at vi best kan tjene deg. Dette kan omfatte informasjon om dine kontakt- og produktinnstillinger, språk, markedsføringspreferanser og demografiske data. I tilfeller der vi samler inn denne informasjonen automatisk, samler vi inn og behandler denne informasjonen for våre legitime forretningsinteresser. I andre tilfeller vil vi samle inn og behandle denne informasjonen etter ditt samtykke. Artikkel 6(1)(f) GDPR
Artikkel 6(1)(a) av GDPR
Nettstedsanalyse og sporing. Der loven tillater det, kan vi kombinere personopplysninger du oppgir med annen informasjon du har gitt til Amedica AS via våre nettsteder. Der loven tillater det, kan vi også kombinere personopplysninger som samles inn via våre nettsteder og online ressurser med Amedica AS offline opplysninger og informasjon gitt av tredjeparter. Mer informasjon om dette finner du i delen nedenfor og i vår informasjonskapsel om informasjonskapsler. I tilfeller der vi samler inn denne informasjonen automatisk, samler vi inn og behandler denne informasjonen for våre legitime forretningsinteresser. I andre tilfeller vil vi samle inn og behandle denne informasjonen etter ditt samtykke. Artikkel 6(1)(f) GDPR
Article 6(1)(a) of the GDPR
Sporing og overvåking av uønskede hendelser og legemiddelovervåkning. Noen spesifiserte deler av våre nettsteder kan samle inn personopplysninger relatert til uønskede hendelser eller andre aktiviteter relatert til legemiddelovervåkning. Denne informasjonen er veldig viktig for folkehelsen og vil bli brukt til påvisning, vurdering, forståelse og forebygging av bivirkninger eller andre medisinerelaterte problemer. Vi samler inn og behandler informasjonen din for disse formålene for å overholde våre juridiske forpliktelser, og det kan hende at vi blir pålagt å rapportere dataene til myndighetene. Artikkel 6(1)(c) and Article 9(2)(i) GDPR
Å kjøre og vedlikeholde nettstedet vårt. Vi bruker denne informasjonen for å sikre nettsteder, nettverkssystemer og andre eiendeler. Dette kan omfatte informasjon om din IP-adresse, geografiske beliggenhet, ressurser du har tilgang til og lignende informasjon. Vi samler inn denne informasjonen automatisk, for at våre legitime forretningsinteresser skal kunne drive, vedlikeholde og sikre nettstedene våre. Artikkel 6(1)(f)

Informasjonskapsler og andre websporere

Våre nettsteder og online ressurser samler også inn annen grunnleggende informasjon om deg som kanskje ikke direkte identifiserer deg, men som kan samsvare med deg eller en bestemt enhet. Vi bruker noe av denne informasjonen for å la nettstedene våre kjøre, samt for å lære mer om hvordan nettstedene og nettressursene våre brukes og for ellers å forbedre og administrere nettstedet. Vi bruker også denne informasjonen for å gjøre det mulig for oss å levere informasjon skreddersydd til dine interesser og preferanser, basert på din bruk av nettstedet. For eksempel kan vi samle inn IP-adressen som er tilordnet datamaskinen din av internettleverandøren din. Denne adressen kan endres hver gang du kobler til Internett (en «dynamisk» IP-adresse), eller den kan forbli den samme (en «statisk» IP-adresse). I de fleste tilfeller blir denne informasjonen samlet inn av hensyn til våre legitime forretningsinteresser. I noen jurisdiksjoner ber vi om ditt samtykke før du samler inn denne informasjonen, i så fall vil du bli presentert for et valg om du ønsker å tillate innsamling og bruk av denne typen informasjon. Vennligst se vår informasjonskapsel for mer informasjon.

 

Bruk av data for markedsføring

Vi selger eller overfører ikke dine personopplysninger til noen ikke-tilknyttet enhet for egen direkte markedsføring, med mindre vi gir deg tydelig varsel og får ditt uttrykkelige samtykke. Vi bruker tredjeparts annonseringsfirmaer for å plassere annonser på andre nettsteder. Disse selskapene kan bruke data om dine besøk på dette og andre nettsteder for å måle annonseringseffektivitet og for å gi annonser om våre varer og tjenester som kan være av interesse for deg. Hvis du ønsker mer informasjon om denne fremgangsmåten og dine valg om å velge bort å bruke denne informasjonen av disse selskapene, kan du se vår policy for informasjonskapsler.

Informasjonsdeling / mottakere av personopplysninger

Mottakere av dine personlige data

Vi kan dele dine personopplysninger med tredjeparter, for eksempel tjenesteleverandørene, for følgende formål:

Internasjonal overføring av dine personlige data

Alle personopplysninger du gir oss gjennom din bruk av dette nettstedet, kan overføres til eller lagres i et geografisk område som pålegger andre personvernforpliktelser enn hjemlandet ditt. Dette betyr at dine personlige data kan sendes til et land med mindre restriktive lover om personvern enn ditt eget. Enhver slik overføring vil bli utført i samsvar med gjeldende lov.

Hvis personopplysningene dine dekkes av GDPR: For overføring av data innen Amedica AS, kontrakter som inneholder EUs standardkontraktsklausuler i henhold til EU-kommisjonens vedtak av 27. desember 2004 (2004/915 / EF) og 5. februar 2010 (C (2010) ) 593) utgjør passende og passende garantier for å sikre samsvar med GDPR. I tillegg til standard kontraktsklausuler, kan Amedica AS også bruke databehandlere som er sertifisert under EU-USA. Privacy Shield, som etablerer passende og passende beskyttelsesforanstaltninger for å sikre overholdelse av GDPR i henhold til EU-kommisjonens beslutning av 12. juli 2016 (C (2016) 4176).

Oppbevarings- / lagringsperiode for dine personlige data

Hvor lang tid vi vil lagre dine personopplysninger, vil variere avhengig av formålet vi har samlet inn og behandler dataene dine for. I de fleste tilfeller vil vi lagre dataene i tre (3) år etter vårt siste samspill med deg. Vi kan imidlertid beholde dataene dine over lengre tid hvis vi er lovpålagt å opprettholde dataene dine. For eksempel blir rapporter knyttet til legemiddelovervåkning oppbevart i minst 10 år etter at produktet er tatt ut i det siste landet der produktet markedsføres.

Informasjon om dine rettigheter angående dine personlige data

Du kan ha visse rettigheter angående vår bruk og behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter Hvis dataene dine dekkes av GDPR

Hvis personopplysningene dine dekkes av GDPR (det vil si hvis du er en person innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet), har du følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

 

For å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss ved hjelp av informasjonen ovenfor.

Vær oppmerksom på at sletting eller begrensning av behandlingen bare er mulig hvis og i den grad behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke eller våre legitime interesser. Hvis databehandling er basert på samtykke, må du merke deg at du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst, men at tilbaketrekningen av samtykke ikke påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før det trekkes tilbake. I tilfelle en slettingsforespørsel, kan vi beholde en kopi av dine personopplysninger for vårt arkivformål og for å unngå å legge inn dine personlige data i våre systemer etter din forespørsel.

I tilfelle du tror eller har inntrykk av at databehandlingen vår ikke er i samsvar med GDPR, har du rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten.

Datasikkerhet

Amedica AS og dets tjenesteleverandører og samarbeidspartnere tar rimelige tiltak for å beskytte personopplysninger vi får tilgang til eller mottar gjennom dette nettstedet mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Ikke desto mindre gir Amedica AS ingen garanti for sikkerheten til dine personlige data og fraskriver seg, i den grad loven tillater det, alt ansvar og skader forårsaket av tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring eller ødeleggelse. Vi anbefaler at du tar alle tilgjengelige forholdsregler for å beskytte personopplysninger du sender inn på dette nettstedet.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Fra tid til annen kan vi revidere denne personvernerklæringen. Slike endringer i denne personvernerklæringen vil gjenspeiles på denne siden. Amedica AS anbefaler at du regelmessig gjennomgår denne personvernerklæringen for eventuelle endringer. Datoen da denne meldingen sist ble revidert, ligger øverst i denne kunngjøringen.

Vårt Nyhetsbrev

Vi sender 1-2 mailer i uken angående kurs og nyheter. Abonnér på våre nyhetsbrev her.

Newsletter