Home / Nettstedsbetingelser

Nettstedsbetingelser

Sist revidert: Juni 2021

Disse vilkårene og personvernerklæringen styrer din bruk eller visning av dette nettstedet («nettstedet») og forholdet ditt til eieren av nettstedet, Amedica AS («nettstedseieren»). Du kan kontakte Amedica AS på Nils Juels gate 40a, 0257 Oslo, eller via e-post på post@amedica.no. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av disse vilkårene.

1. Vilkår for bruk

Når du bruker nettstedet vårt, erklærer du at du forstår og vil overholde følgende vilkår for bruk.

a. Tilgjengelighet av nettstedet: Tilgang til nettstedet er tillatt etter nettstedseierens skjønn. Nettstedseier forbeholder seg retten til å trekke tilbake, endre eller begrense tjenesten vi tilbyr på dette nettstedet uten varsel.

b. Uautoriserte bruksområder: Nettstedeieren kan etter eget skjønn bestemme hvilken bruk av dette nettstedet som er upassende og / eller uautorisert. Nettstedeieren kan ta passende tiltak som svar på uautorisert bruk av dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til å blokkere noen brukere av dette nettstedet. Du samtykker i å ikke bruke dette nettstedet til:

 1. Jeg. komme med falske uttalelser eller andre feil fremstillinger;
 2. bruke dette nettstedet i strid med juridisk plikt overfor en tredjepart;
 3. legge ut, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig materiale som inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr;
 4. forsettlig eller utilsiktet bryter noen nasjonal eller internasjonal lov, lov, dekret, regel og / eller forskrift;
 5. “forfølge” eller trakassere en annen person; eller
 6. samle inn eller lagre personlige data om andre.

2. FRASKRIVELSE AV GARANTIER:

Informasjonen, produktene og tjenestene som tilbys på nettstedet er «som de er, hvor det er» uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti eller garanti av noe slag angående nøyaktigheten, innholdet, fullstendigheten, påliteligheten, brukbarheten eller lovligheten til innholdet på dette nettstedet . I tillegg fraskriver nettstedseieren og dets tilknyttede selskaper seg fullstendig alle erklæringer eller garantier om tilfredsstillelsen av myndigheters forskrifter som krever offentliggjøring av informasjon om medisinsk utstyr, reseptbelagte legemidler eller helseprodukter. Enhver garanti som gis i forbindelse med Amedica AS-produkter beskrevet på nettstedet skal være begrenset til garantiene gitt i dokumentene for salg av slikt produkt, og eventuelle begrensninger inkludert i det.

3. ANSVAR:

Din bruk av dette nettstedet, ethvert nettsted som lenkes gjennom dette nettstedet, og alt materiale som er tilgjengelig på dette nettstedet er helt på egen risiko. Under ingen omstendigheter skal nettstedseieren eller dets agenter, tilknyttede selskaper, partnere eller lisensgivere (samlet, «tilknyttede selskaper») holdes ansvarlige for direkte, spesiell, indirekte, tilfeldig, følgeskade eller straffeskade, eller skader overhodet, som skyldes tap relatert til bruken av nettstedet eller innholdet inneholdt her, uavhengig av type krav eller arten av søksmål, selv om sideeieren har blitt informert om muligheten for slik skade eller tap. Ingen av nettstedseieren eller tilknyttede selskaper er ansvarlige for tapt fortjeneste, inntekter eller data, eller økonomiske tap knyttet til bruken av dette nettstedet eller materialet som er beskrevet her. I det tilfelle noen utelukkelse eller begrensning av ansvar er begrenset av loven, er slikt ansvar begrenset til det fulle omfang loven tillater. Enhver ansvarsfraskrivelse som gis i forbindelse med Amedica AS-produkter beskrevet på dette nettstedet, skal være begrenset til garantiene i dokumentene for salg av et slikt produkt, og eventuelle begrensninger inkludert i det. Du er ansvarlig for riktig håndtering av Amedica AS-produkter og må følge instruksjonene i pakningsvedlegget og advarslene på etiketten. Amedica AS påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes feil håndtering av slike produkter.

4. ERSIKRING:

Du samtykker i å holde nettstedseieren, dets tilknyttede selskaper og deres respektive offiserer, styremedlemmer, arbeidsgivere og agenter skadeløs for ethvert ansvar, skader, tap, bøter og kostnader av noe slag (inkludert rimelige advokatsalær) på grunn av eller som skyldes din bruk av nettstedet eller andre online-tjenester som tilbys av nettstedseieren; ditt brudd på disse vilkårene eller personvernerklæringen; eller ditt brudd på noen lov eller rettighetene til en tredjepart.

5. Tredjepartsinnhold:

Enhver lenke på dette nettstedet som gir tilgang til tredjepartsressurser eller innhold, er kun gitt for enkelhets skyld. Nettstedeier uttrykker ikke noen mening om eller godkjennelse av innholdet i slike tredjepartslenker og fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for kvaliteten, innholdet, naturen eller påliteligheten til slike tredjepartsressurser og informasjonen, produktene og tjenestene som finnes der.

6. Opphavsrett og varemerke:

Områdets eier eier opphavsretten til alt materiale og informasjon på dette nettstedet med mindre annet er angitt. Dette nettstedet og alt materiale og informasjon her er kun for informasjonsformål og er underlagt alle gjeldende amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Reproduksjon, retransmissjon eller annen bruk er strengt forbudt. Du kan skrive ut ett eksemplar og kan laste ned utdrag av alle sider fra nettstedet for din personlige referanse. Du må ikke endre papir eller digitale kopier av noe materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk separat fra den tilhørende teksten. Du må alltid erkjenne nettstedseierens status (og statusen til eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfatter av materiale på dette nettstedet. Du må ikke bruke noen del av materialet på nettstedet for kommersielle formål uten nettstedeierens skriftlige tillatelse. Nettstedseieren har lisens til å bruke all intellektuell eiendom i innholdet på dette nettstedet og forbeholder seg retten til å forfølge enhver overtredelse av åndsverk ved domstolene i landet der nettstedseieren lider skade. Ingen lisenser er gitt til deg til å bruke noe varemerke for nettstedseieren eller deres tilknyttede selskaper. Du skal ikke påstå noe krav eller eierskap til slike varemerker.

7. Ingen tilbud eller anmodninger; Framtidsrettede uttalelser:

Informasjonen gitt på dette nettstedet utgjør ikke et tilbud om eller anmodning om kjøp eller avhending, handel eller transaksjoner i Amedica AS-verdipapirer. Investorer må ikke stole på denne informasjonen for investeringsbeslutninger. Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettet informasjon. Slik informasjon er underlagt en rekke betydelige usikkerhetsmomenter, inkludert vitenskapelige, forretningsmessige, økonomiske og økonomiske faktorer, og derfor kan faktiske resultater avvike vesentlig fra de som presenteres.

8. Personvernerklæring:

Når loven tillater det, godtar du ved å bruke nettstedet også vår personvernerklæring, som kan sees her.

9. Diverse

 1. Gjeldende lov: Domstolene i Norge vil ha eksklusiv jurisdiksjon over ethvert krav som oppstår eller er relatert til et besøk på nettstedet, selv om vi beholder retten til å reise søksmål mot deg for brudd på disse vilkårene i ditt hjemland eller andre relevant land. Disse vilkårene er underlagt norsk lov.
 2. Gyldig der det er forbudt: Selv om dette nettstedet og dets innhold kan være tilgjengelig over hele verden, er ikke alle produkter eller tjenester diskutert på dette nettstedet tilgjengelig for alle personer eller på alle geografiske steder eller jurisdiksjoner. Ethvert tilbud på et produkt eller en tjeneste heri eller tilgang til informasjon på dette nettstedet er ugyldig der det er forbudt ved lov. Det er forbudt å få tilgang til nettstedet fra områder der innholdet er ulovlig eller ulovlig.
 3. Mindreårige: Bruk av dette nettstedet er ikke ment for barn under 16 år. Videre bør alle mindreårige søke foreldrenes eller foresattens tillatelse før de bruker dette nettstedet.
 4. Endringer i disse vilkårene: Stedeeieren forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene når som helst ved å publisere de endrede vilkårene på nettstedet. Du bør besøke denne siden fra tid til annen for å se gjennom oppdateringer av vilkårene som er bindende for deg. Enkelte vilkår og betingelser kan erstattes av uttrykkelig angitte juridiske merknader eller vilkår som ligger på bestemte nettsider du har besøkt, eller korrespondanse sendt til deg.
 5. Separasjonsevne: Hvis noen av disse vilkårene og betingelsene skulle bestemmes som ulovlige, ugyldige eller på annen måte ikke kan håndheves, så i den grad vilkår eller betingelser er ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal den skilles og slettes. De resterende vilkårene skal overleve, forbli i full kraft og fortsette å være bindende og håndhevende. Intet frafall fra Amedica AS for brudd på en forpliktelse som oppstår i henhold til disse vilkårene og betingelsene, skal utgjøre et fraskrivelse av andre brudd.
 6. Kontaktinformasjon: Ta kontakt med oss ​​hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse vilkårene, eller eventuelle merknader eller klager hos Amedica AS, på Nils Juels gate 40a, 0257 Oslo, Norge eller via e-post på post@amedica.no.


Vårt Nyhetsbrev

Vi sender 1-2 mailer i uken angående kurs og nyheter. Abonnér på våre nyhetsbrev her.

Newsletter